Blekinge

Färre platser på psyk

Mellan 20 och 30 tjänster ska bort när psykiatrin i Blekinge ska spara 12 miljoner kronor nästa år.

Psykiatriförvaltningens besparingsförslag, som politikerna ska ta ställning till i höst, innebär också att slutenvården inom vuxenpsykiatrin minskas med 18 vårdplatser.

Den slutna vården inom barn- och ungdomspsykiatrin som bedrivs på Kastanjevillan i Karlskrona, och som är länsomfattande, bantas från fem platser till två.