Blekinge

30 får gå inom psykvården

Personal och patienter drabbas när psykiatrin i Blekinge måste spara nästa år.

30 tjänster och 21 slutenvårdplatser försvinner och störst konsekvenser får besparingen för patienter från Ronneby, som förlorar alla sina slutenvårdsplatser.

Ingrid Nytzén är vikarierande chefsöverläkare och verksamhetschef inom psykiatrin i Ronneby:

– Vi är naturligvis ledsna i Ronneby över besparingen, eftersom det drabbar oss extra mycket.

Framtvingad
Den omorganisation som nu föreslås är framtvingad på grund av underskottet inom landstinget i Blekinge.

Psykiatriförvaltningen säger visserligen att förändringar i den riktningen som nu görs varit på gång ett tag, men medger att det i första hand handlar om ett besparingskrav och inte en satsning inom psykiatrin.

Slutenvården drabbas
Och det är slutenvården inom både vuxenpsykiatrin och inom barn- och- ungdomspsykiatrin, som får stryka på foten när det ska sparas 12 miljoner kronor inom psykiatrivården i Blekinge nästa år.

Totalt minskas 21 platser inom slutenvården i Blekinge. Hela slutenvårdsenheten i Ronneby läggs ner och istället tar vuxenpsykiatrin i Karlskrona över all dygnetruntvård i östra Blekinge.

Kastanjevillan
Den barn- och ungdomspsykiatriska slutenvården som bedrivs i Kastanjevillan i Karlskrona, och som är länsomfattande, bantas från fem platser till att bara erbjuda två vårdplatser framöver.

Nedmonteringen av slutenvårdsplatser innebär att antalet anställda inom psykiatrin måste minskas med mellan 20 och 30 tjänster.

– Cirka 80 procent i psykiatrin utgörs av personalkostnader och det innebär att alla medarbetare inte kan vara kvar om vi ska kunnq spara tolv miljoner, säger Tina Möller.

Får konsekvenser
Hon hoppas och tror att blekingeborna kommer att erbjudas en bra psykiatrivård även i framtiden, men säger att besparingarna som måste göras nästa år kommer att föra med sig konsekvenser.

– Tillgängligheten till slutenvården blir inte lika bra, men ett medel att minska behovet av slutenvård är att möta patienter inom den öppna vården, säger Tina Möller.

Milan Djelevic
milan.djelevic@sr.se