Blekinge

Kritik mot arbetsmiljö

Arbetsmiljön på försäkringskassan i Karlskrona granskas nu av Arbetsmiljöverket.

En inspektion på flera lokala försäkringscentra gav ett så alarmerande resultat att arbetsmiljöverket beslutat granska samtliga försäkringskassor i landet.

– Många av dom anställda har fått nya uppgifter vilket har medfört en hög arbetsbelastning. Vi kommer nu att undersöka om bristerna finns hos oss och om det är så sätter vi in en åtgärdsplan, säger Karin Blomdahl som är samordnande arbetsmiljöombud på det lokala försäkringscentret i Karlskrona.

Pyrande missnöje
Efter försäkringskassans omorganisation förra året har missnöjet pyrt bland de anställda i hela landet.

Arbetsmiljöverket snappade upp klagomålen förra hösten och beslutade att göra en inspektion i Värmlands-, Västmanlands- och Örebro län.

Hela landet
Den visade på så allvarliga brister att arbetsmiljöverket nu utvidgat inspektionen till att gälla i hela landet.

Arbetsmiljöverket har konstaterat att de anställda tvingas arbeta på gränsen av sin kapacitet för att hinna med alla ärenden och att den psykosociala miljön är tuff.

En orsak är omorganisationen, en annan är att regeringens nya hårdare bidragsregler nu börjar slå igenom fullt ut.

Lämna rapport
Försäkringskassorna, däribland Karlskrona, har fått en frist till oktober månad med att komma in med en rapport som belyser arbetsmiljön på respektive kontor.

Karin Blomdahl tycker det är bra att arbetsmiljöverket sätter ner foten:

– Det är något vi har efterfrågat länge. Det har varit en brist internt i vår organisation, där det kommer beslut uppifrån om saker som ska genomföras från ena dan till den andra, säger hon.

Milan Djelevic
milan.djelevic@sr.se