karlskrona

Sålde svartål till rökeri

Fiskeriverket anmäler en karlskronabo till åklagare för att ha sålt ål till ett rökeri i länet.

Ålen är starkt hotad och rödlistad av EU och sen två år tillbaka är det förbjudet att fiska ål utan särskilt tillstånd.

Fiskeriverket vill att åklagarkammare i Karlskrona ska åtala mannen för brott mot fiskelagen.