blekinge

Förbjudet att elda

Nu råder eldningsförbud i hela länet då brandrisken är hög i skog och mark.

Det betyder att vi inte får elda vare sig i naturen eller på villatomten. Det är dock tillåtet att grilla om man är försiktig och använder en riktig grill eller engångsgrill.