blekinge

Algblomning är igång

Årets första algblomningar har nu siktats i bland annat Hanöbukten. Upptäckten gjordes via satellitbilder, uppger Informationscentralen för egentliga Östersjön.

Algblomningen är ännu ganska svag. Men med det kommande högtrycket med svaga vindar och varmare vatten finns det nu risk för lokala algblomningar på fler håll i Östersjön, enligt Informationscentralens prognos.

Marinbiolog Sture Nellbring säger:

– Det är svaga indikationer på ytansamlingar. Jag tror det kör i gång så smått nu.

Barnfamiljer och djurägare uppmanas att vara försiktiga om vattnet i närheten av stranden är grumligt och färgat.