karlskrona

Långväga samarbete ska rädda gymnasium

Karlskrona går ihop med flera andra kommuner i sydost för att rädda gymnasieutbildningarna i regionen.

Gymnasieprogram med få sökanden ska delas upp mellan tio kommuner i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Antalet ungdomar i gymnasieåldern minskar framöver och därför klarar inte alla kommuner att själva erbjuda alla gymnasieprogram.

På det här viset hoppas kommunerna också kunna satsa på dyra program som till exempel utbildningar inom vård och teknik.