Blekinge

Färre infektioner på Blekingesjukhuset

Allt färre patienter på Blekingesjukhuset drabbas av infektioner när de ligger inne. På ett halvår har antalet vårdrelaterade infektioner nästan halverats, och blekingesjukhuset tillhör nu de bästa i landet.

– Det är inte lätt att jämföra mellan olika landsting, eftersom de har så olika förutsättningar. Vi fortsätter nu arbetet med att ytterligare sänka antalet vårdrelaterade infektioner, säger Chefläkare Urban Sjöblom.

Infektioner
Det är Sveriges kommuner och landsting, SKL, som nu för tredje gången mäter hur många patienter som drabbas av någon sorts infektion när de är inlagda. De vanligaste är urinvägsinfektion, hud- och sårinfektioner och lunginflammation. Mätningen genomförs under en dag, och när den förra mätningen i november gjordes räknades dialyspatienterna in. Eftersom det här är en grupp som är extra infektionskänsliga har man nu kommit fram till att de inte ska räknas med, och det bidrar till att siffran blivit så bra som den har blivit nu.

Begränsningar
Men SKL:s mätningar har sina begränsningar. Eftersom mätningarna bara genomförs under en enda dag finns det risk för stora svängningar.

– Är det till exempel många som ligger inne för vinterkräksjuka påverkar det ju siffrorna, säger Urban Sjöblom.

För att undvika alltför stora svängningar genomför Blekingesjukhuset mätningar en gång i månaden. Där finns en långsiktig trend som bekräftar att den sänkning SKL konstaterar stämmer.

Carina Melin
carina.melin@sr.se