Ronneby

Flygskola till Ronneby

Det finns planer på att starta en gymnasieskola för flygplansintresserade i Ronneby.

Det är kommunen och Ronneby garnison som tillsammans utreder hur man ska kunna starta en skola så att man i framtiden kan säkra flygteknisk personal.

Enligt en förstudie föreslår man att garnisonen och kommunen ska samverka för att få fram lokaler, personal och praktikplatser.