Blekinge

Strategi för vildsvinen

Jordbruksverket tycker att Sverige behöver en nationell strategi för vildsvinsstammen.

Antalet vildsvin ökar ständig och stammen kan fördubblas på mindre än tre år.

Det innebär att dagens 100 000 djur kommer att vara en halv miljon vildsvin om bara fem år.

Detta betyder också att skadorna som vildsvin orsakar kommer att öka därför behövs en strategi nu menar jordbruksverket.