Blekinge

Färre män i predikstolen

Allt fler kvinnor väljer att bli präst. I juni prästvigdes nio kvinnor och en man i Lunds stift. Men på de högre posterna dominerar ändå männen.

Andelen kvinnliga präster ökar stadigt och idag är omkring 40 procent av prästerna i Sverige kvinnor.

Men på de högre posterna är kvinnorna inte lika många. På kyrkoherdenivå i Lunds stift är knappt en tredjedel kvinnor.

Enligt Antje Jackelén, biskop i Lunds stift varierar antalet män som vill bli präster. Bland de kandidater till prästutbildning som antogs i Lund i år var åtta män och nio kvinnor.

Men hon ser också ett samband med en allmän trend i samhället idag, att färre män väljer högre utbildning.

 Malin Thelin
malin.thelin@sr.se