Karlskrona

Döva utan språk utvisas

Blekinges dövförening, Röda korset och elever och lärare från Önnesta folkhögskola utanför Kristianstad kämpar för att Migrationsverket ska ompröva sitt beslut att utvisa två döva män från Elefenbenskusten.

När de döva männen i 30-årsåldern kom till Sverige för tre år sedan hade de inget språk. Därför kunde de inte berätta sin fansansfulla historia om rebellkrig och hur de i sitt hemland utsatts för våldsövergrepp och kränkningar på grund av sitt handikapp.

Nu tre år senare har männen lärt sig teckenspråk och de kan nu berätta vad de upplevt. Men nu vill inte Migrationsverket lyssna då man säger att det gått för lång tid.

"Låt dem prata"
Utvisningsbeslutet överklagades till Hovrätten som inte beviljade männen prövningstillstånd. Därför har nu ärendet överklagats till EG-domstolen.

– Migrationsverket måste ompröva beslutet och man måste i alla fall låta dem berätta sin historia, säger Per Olsson, ordförande i Blekinges dövförening.

Vid demonstrationen utanför Migrationsverkets lokaler i Karlskrona deltog omkring 15 personer och demonstranterna passade även på att lämna över protestlistor med omkring 1 000 namnunderskrifter till Migrationsverket.

Mia Boström
mia.bostrom@sr.se