Blekinge

Pengar till äldrevård

Blekingekommunerna får drygt 17 miljoner kronor av regeringen för att utveckla vården av äldre och landstinget får 6,5 miljoner kronor.

Pengarna ska öka kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer.

Det är det så kallade stimulansbidraget som nu ska betalas ut. Sammanlagt delas drygt 1,3 miljarder kronor ut till landsting och kommuner.