Karlshamn

Rektor mejlar regering

Alla elever som inte kan ta sig fram och tillbaka till skolan varje dag borde få inackorderingsbidrag, det menar rektorsledningen på EC Gymnaiseskola i Svängsta.

Gymnasieskolans rektor Christina Persson har uppvaktat regeringen med ett brev där hon tycker att den här möjligheten ska finnas.

Genom att ge alla möjlighet till bidrag ska eleverna, enligt henne, enklare kunna välja den skola de vill gå på.