blekinge

Husbyggare får valfrihet

Försäkringsbolaget Gar-bo måste ändra sina avtalsvillkor, enligt Marknads-domstolen.

Företaget är ett av två företag som erbjuder byggfelsförsäkring, som alla som bygger ett hus, måste teckna.

Gar-bo har som krav att få godkänna den som utför slutbesiktningen av huset.

Men marknadsdomstolen förbjuder det.

Den som bygger ett hus ska själv få välja besiktningsperson.