blekinge

Argt mellan psykologer

En bitter strid mellan Sveriges två dominerande terapiformer har brutit ut.

Att socialstyrelsens vill stärka den kognitiva beteendeterapin, KBT, stöter på motstånd hos de som använder sig av den psykodynamiska metoden som inspirerats av Sigmund Freud.

En namninsamling med över 2000 underskrifter från psykodynamiker har skickats till socialminister Göran Hägglund.

Enligt namninsamlingarna finns belägg för att psykodynamisk terapi hjälper lika vid depressioner som kognitiv beteendeterapi gör.