Karlskrona

S vill samarbeta med MP

Socialdemokraterna i Karlskrona sträcker nu ut handen och bjuder in Miljöpartiet till samarbete inför nästa års val.

Redan nu har Miljöpartiet i Karlskrona gjort klart att de vill fortsätta sitt samarbete med Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerparitet.

Men trots det vill Socialdemokraternas gruppledare Christina Mattisson göra samma sak som hennes partikollegor på riksplanet och bilda allians med Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

– Det är inte helt okänt att vi gärna samarbetar med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Jag tycker att det samarbete som nu växer fram på nationell nivå ser väldigt gott ut och jag önskar vi också har ett sådant läge i Karlskorna, säger Chistina Mattisson.

Tackade nej
Under den nuvarande mandatperioden har Karlskrona kommun styrts av en minoritetsledning.

Det vill säga de fem styrande patierna har varit beroende av Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna för att få igenom sina förslag.

Redan efter valet 2006 ville Socialdemokraterna ha en blocköverskridande politisk ledning, men enligt Christina Mattisson tackade den borgerliga alliansen nej till inbjudan.

– Vi kan backa tillbaka till valet och vi konstaterade att det inte skulle räcka med Miljöpatiet och Vänsterparitet för att vi skulle kunna fortsätta leda kommunen och vi ville ju ha en blocköverskridande ledning, men det valde ju de att tacka nej till.

Bred ledning
Christina Mattisson beskriver denna mandatperiod som kaotisk på grund av minoritetsstyret.

Om resultatet vid nästa års val blir detsamma som vid valet 2006 vill Christina Mattisson, trots att alliansen för tre år sedan tackade nej, se en bred blocköverskridande polititisk ledning i Karlskrona.

– Efter tre år av av politiskt kaos i Karlskrona kan vi konstatera att en kommun inte är till för att styras med en minoritetsledning, det skapar oerhörd oreda och framför allt för Karlskronabornas skull tycker jag att man faktiskt har ett ansvar att se till att man faktiskt har en bred ledning.

Mia Boström
mia.bostrom@sr.se