karlskrona

Flicka från Ryssland får uppehållstillstånd

Migrationsdomstolen har nu beslutat att tioåriga Christina från Ryssland ska få tillfälligt uppehållstillstånd i ett år.

Även flickans mamma får tillfälligt uppehållstillstånd.

Fallet har fått stor uppmärksamhet. Christinas mamma kan inte ta hand om henne eftersom hon vårdas för skador som hon fick efter ett fall från en balkong.

Pappan i Ryssland har enligt domstolsutredningar svåra alkoholproblem.

Christinas familjehemspappa Lennart Pettersson säger till Blekinge Läns Tidning att beskedet inte var det bästa som kunde hända, men det näst bästa.