blekinge

Hindrar främmande djur

Regeringen har beslutat att Sverige ska ansluta sig till den internationella konventionen om hantering av barlastvatten.

Det innebär att nya regler ska börja gälla för hanteringen av barlastvatten ute till havs.

Syftet med lagen är att öka skyddet för Östersjön och Nordsjön, och förhindra att nya skadliga arter får fäste i haven.