karlshamn

Blekinge kan få elkabel

Planerna på elkabeln mellan Baltikum och Sverige blir allt mer konkreta. Kabeln kan hamna i Karlshamn på den svenska sidan.

Idag skrev Sverige, Litauen och Lettland under en avsiktsförklaring om elkabeln som ska dras på Östersjöns botten för att transportera el mellan länderna.

Ett av förslagen på anslutningsort på den svenska sidan är Karlshamn i Blekinge. Kabeln beräknas kosta runt åtta miljarder kronor.