blekinge

Äldre ringer inte 112

Mer än hälften av alla samtal till SOS alarm är felringningar eller samtal som inte är akuta. Men för äldre är det tvärtom, de undviker att ringa 112.

Under våren har därför SOS alarm skapat ett samarbete med landets pensionärsorganisationer. Med hopp om att sprida kunskap bland äldre personer om hur viktigt det är att direkt ringa 112 vid akut sjukdom.

– Det är ju viktigt när man får redan första känningen, om man är orolig för att det kan vara hjärtinfarkt, att man ringer 112, säger Ola Johannesson  som är platschef på SOS-alarm i Växjö som omfattar Blekinge.

Samtidigt skulle man gärna se en ökad kunskap bland allmänheten om var man ska höra av sig i krissituationer.

För att förebygga problem med felringningar har man på SOS alarm under flera år jobbat förebyggande i med att undervisa barn och skolungdomar i hur och när man ska ringa 112.

SOS alarm tar emot nästan 6000 felringningar varje dag.

Hannah Mälarborn
hannah.mälarborn@sr.se