Sölvesborg

Inte rätt att säga upp sexåring från förskolan

Sölvesborgs kommun bröt mot lagen när den sa upp en sexåring från sin förskoleplats. Det anser Skolinspektionen efter att ha undersökt föräldrarnas anmälan.

Sölvesborgs kommun vill att barnen börjar i förskoleklass när de är sex år och därför sägs barnen upp från förskolan, vare sig föräldrarna vill eller inte.

Men det är ingen godtagbar förklaring menar Skolinspektionen eftersom sexåringar inte har skolplikt och inte måste gå i förskoleklass.