Blekinge

Fler kvinnor ska vara brandmän om fem år

Fyra av tio brandmän som anställs ska år 2014 vara kvinnor.

Det är ett av målen i det nya handlingsprogram som Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, tagit fram.

Men målet är inte så lätt att uppnå, säger räddningschef Anders Engblom vid räddningstjänsten i Östra Blekinge.

– Jag tror att det kanske är möjligt, säger han.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram målet i sitt nya handlingsprogram.

I dag finns det närmare 5200 heltidsanställda brandmän i Sverige och av dem är 76 kvinnor.

Enhetschef vid MSB Håkan Axelsson tycker att målet är möjligt:

– Ja, möjligt är det, men det finns ju en hel del vi måste jobba med, säger han.

Frida Nielsen
frida.nielsen@sr.se