Blekinge

Näst bäst på patent

Blekingeborna är näst bäst i Sverige på att söka patent. Det visar patentbarometern från stiftelsen SKAPA.

Den höga placeringen beror till stor del på företaget Roxtec i Karlskrona som tillverkar gummitätningar till kablar och rör.

De sökte sexton patent under första halvåret i år och stod därmed för sjuttiofem procent av länets ansökningar.

Antalet ansökningar ifrån Blekinge ökar trots att patentbarometern jämför med tiden före att den ekonomiska krisen slog till.