Sölvesborg

Tre nya möllor på Lister

Företaget Eolus vind har fått tillstånd av länsstyrelsen att bygga fler vindkraftverk på Listerlandet.

Tre nya vindmöllor planeras i Ysane och Lörby i Sölvesborgs kommun. Det är lika många vindkraftverk som i dag finns i området.

Enligt länsstyrelsen är det klarlagt att bullernivån kommer att hållas låg och att verken inte ska skugga omkringliggande hus mer än åtta timmar per år.