Sölvesborg

Böter för utsläpp

Sveriges stärkelseproducenter ska betala 100 000 kronor i böter för att de släppte ut 700 liter av en kemikalie som senare via dagvattensystemet dök upp i en damm på Sölvesborgs golfklubb.

Enligt åklagare i miljömålet var kemikalien miljöfarlig och därför ska företaget böta för sin oförsiktighet.

Olyckan skedde när en behållare med kemikalien skulle lastas om. Den tappades då i marken och hundratals liter av vätskan läckte ut och rann ned i en avloppsbrunn.