Blekinge

Fågeldöden fortsätter

Även om svenska forskare nu vet vad som orsakar fågeldöden längs Östersjökusten, finns ingen omedelbar lösning på problemet.

Varför både fåglar, men också lax och havsöring, lider brist på vitamin B1, också kallat tiamin, är nämligen fortfarande en gåta för forskarna.

Orolig
Lennart Balk, docent vid institutionen för tillämpad miljöforskning på Stockholms universitet, ser med stor oro på utvecklingen.

– Ja, eftersom det påverkar både unga och vuxna fåglar, samt också hindrar äggen från att utvecklas normalt, så är risken stor för att populationerna av fågel kommer att minska.

Negligeras
Enligt docenten har det tagit förhållandevis lång tid att spåra orsaken till fågeldöden. Förklaringen, enligt honom, är att man än idag inte tar miljöstörningar på tillräckligt stort allvar.

– Det beror bland annat på att man förnekar miljöstörningar och det har resulterat i att man inte tillsatt tillräckliga resurser för att forska kring detta.

Hitta svar
När forsakarna nu vet den troliga orsaken till fågeldöden, står dom inför en ny stor utmaning - att försöka förstå varför vissa fågel- och fiskarter inte får i sig tillräckliga mängder tiamin.

Viltexperten Le Carlsson i Blekinge har på uppdrag av länsstyrelsen i många år inventerat fågelkolonier i den Blekingska skärgården och fram till idag räknat in över tjugotusen döda fåglar.

Avsätta resurser
Han är övertygad om att ekosystemet satts ur spel. Även Le Carlsson anser att resurser nu måste avsättas för att stoppa fågeldöden och han själv kommer inte att ge upp förrän hela gåtan fått sin lösning.

Milan Djelevic
milan.djelevic@sr.se