Karlshamn

Deltidsbrandkårer hotas

Räddningstjänsten i västra Blekinge befarar att dom kommer få betydligt mindre pengar dom tre kommande åren och därför hotas deltidsbrandkårena i Svängsta och Mjällby av nedläggning.

Redan nästa år får räddningstjänsten i Västra Blekinge 900 000 kronor mindre än i år och det är enligt räddningschefen Mats Berglund mycket pengar.

Hur nästa års besparingar kommer att se ut kan inte Mats Berglund svara på i dagsläget, men han säger att personal kan komma att sägas upp.

Skulle räddningstjänsten få lika stora sparbeting 2011 och 2012 blir konsekvenserna än större och då säger Mats Berglund att minst en deltidsbrandkår måste läggas ner.

- I sådana fall är det SVängsta och Mjällby som ligger sämst till. Det blir i så fall en avsevärd försämring av räddningstjänstens verksamhet.

Mats Berglund vet ännu inte hur mycket pengar räddningstjänsten i Blekinge kommer att ha 2011 och 2012 men hans önskan är att politikerna i Västra Blekinge redan nu talar om hur mycket pengar räddningstjänsten kommer att få.

-Min önskan är att få ett besked. Då är det lättare att göra besparingen på ett korrekt sätt, säger han.

Mia Boström
mia.boström@sr.se