Blekinge

Dålig ruta försämrar sikt

Få bilar underkänns i Bilprovningen på grund av slitna vindrutor, trots att sikten försämras allt eftersom bilen blir äldre.

I Karlshamn underkändes till exempel 13 av totalt 13 000 besiktigade bilar under 2008 för att vindrutan inte höll måttet.

Siktproblemen uppmärksammades nyligen i en undersökning som VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, gjort på uppdrag av Auktoriserat bilglasmästeri.