Ronneby

Får inte läsa upp betyg

Trots att många högstadieelever på Snäckebackskolan i Ronneby saknar betyg för att komma in på gymnasiet så erbjuds de ingen sommarskola.

Var femte niondeklassare på skolan saknar betyg i något av kärnämnena.

Snäckebackskolans rektor Anna Carlsson säger till Sydöstran att hon inte vet varför hennes skola inte kan erbjuda sommarundervisning, men att eleverna kanske kan få delta i Kallingeskolans sommarskola.

Men rektorn i Kallinge säger till tidningen att man högst kan ta emot två eller tre elever från Snäckebackskolan.