Blekinge

Inget smör på bulten

Det blir ingen smörbult på blekingarnas middagbord. Totalt hittade Fiskeriverket bara nio svartmunnade smörbultar i sin inventering.  

Fisken kommer egentligen från Kaspiska havet och Svarta havet men har hittats av fiskare också i Karlskrona.

Den anses vara en god matfisk.

Fiskeriverket ville veta om den etablerat sig i vattnen utanför Karlskrona, men eftersom man bara fick upp nio fiskar kan man konstatera att den inte har gjort det än.