karlshamn

Social träning i skolan

Eleverna i Mörrum och Svängsta ska bli bättre på det sociala. I höst får eleverna ämnet livskunskap på schemat.

36 lärare, skolsköterskor och kuratorer har gått handledarkurs i livskunskap med social och emotionell träning.

Eleverna ska lära sig att bättre hantera sina känslor, få mer empati och öka sin sociala kompetens. Något som gör att de lättare kan säga nej till droger och alkohol samt att de klarar av skolarbetet bättre, enligt Blekinge Läns Tidning.

Kunskaperna ska sedan föras vidare till andra skolor.