Bostadsbolag kan tvingas utbilda personal

Att ett bostadsbolag hjälper främlingsfientliga personer att hitta lägenhet i ett invandrarfritt område kan i framtiden bli olagligt. Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny diskrimineringslag som ska omfatta alla samhällsområden, till exempel bostadsmarknaden.
- En sådan lag skulle kunna innebära att bostadsbolagen blir skyldiga att utbilda sin personal i de här frågorna. Gör man inte det kommer man få diskrimineringsombudsmännen på sig, säger Cafer Uzunel som sitter med i diskrimineringskommittén. 1 juli 2005 ska kommittén vara färdig med sin utredning och tidigast i januari 2007 kan en ny lag träda i kraft.