Oförändrade dioxinhalter i Östersjön

Trots tidigare rapporter att halterna av det mycket giftiga miljögiftet dioxin minskar i Östersjön, finns det inget som tyder på de skulle minska.
Forskare vid bland annat Naturhistoriska riksmuseet i Stockholom slår fast i en rapport om miljötillståndet i Östersjön att halterna har varit oförändrade de senaste åren. -Från 1985 har vi inga siffror på att halterna ska ha minskat, säger Anders Bignert, en av forskarna.