Färre dör i trafiken

Antalet döda i trafiken i sydostregionen, där Blekinge ingår, har minskat kraftigt.
Under årets nio första månader har det skett en kraftig minskning av antalet trafikdödade i åldersgruppen 18-24 år. Hittills i år har fyra personer i den här åldergruppen omkommit på vägarna i södra Sverige, vilket är en nedgång med mer än trettio procent jämfört med motsvarande period ifjol. Totalt sett har antalet trafikdödade fram till och med september månad minskat med drygt en fjärdedel jämfört med samma period under 2002. Sammanlagt 55 personer har omkommit i trafikolyckor hittills i år.