Uppgång för länets hotell

Blekinges hotell ökar mest i landet när det gäller uthyrda hotellnätter. Det visar sifror från statistiska centralbyrån, SCB.
Fram till och med augusti har antalet hotellnätter ökat med nära 7 procent och främst är det turisterna som står för ökningen. Enligt Mikael Fransson, hotelldirektör i Karlskrona, är ökningen påtaglig. Men allt är inte guld och gröna skogar för hotellen i Blekinge. Under vardagarna är det fortfarande lågbeläggning. -Fortfarande är antalet affärsresenärer lågt, även om det så sakta börjat öka även på det området, säger Mikael Fransson.