Ännu inget beslut om räddningstjänsten

Kommunstyrelsen i Karlskrona har återigen skjutit upp beslutet om besparingarna inom räddningstjänsten i östra Blekinge.
Socialdemokraterna har inte lyckats samla en majoritet för det omdiskuterade förslaget att minska antalet deltidsbrandmän i Holmsjö och Eringsboda. Det är oklart när kommunstyrelsen på nytt ska behandla ärendet.