Beslut om behandlingshem skjuts upp

Beslutet om det uppmärksammade behandlingshemmet på Gullberna i Karlskrona ska få bygglov eller inte har skjutits upp.
Meningen var att miljö- och byggnadsnämnden skulle fattat beslut på onsdagen, men nämnden vill först ha in synpunkter från hyresgäster och fastighetsägare i området innan man bestämmer sig. Enligt Gerthie Olsson (s) ordförande i nämnden, är alla partier i nämnden positiva till att ge behandlingshemmet bygglov, men beslut kommer först i november vid nästa möte. Det har varit protester mot behandlingshemmet från föräldrar på en skola som ligger nära det planerade behandlingshemmet.