Fortsatt arbete kring sammanslagning

Polisen i Blekinge, Kalmar och Kronoberg går nu vidare med planerna på att slå ihop de tre myndigheterna.
Länspolismästarna i de tre länen har tillsammans med polisstyrelsernas ledning fått i uppgift att ta fram ett underlag till en utredning kring hur ett eventuellt samarbete skulle kunna se ut. Det är Blekingepolisens dåliga ekonomi som är den främsta orsaken till att polisstyrelsen i Blekinge vill se över möjligheterna att slå samman myndigheterna i Blekinge, Kalmar och Kronoberg till en enda storpolis. Och det underlag som länspolismästarna nu tillsammans med styrelsernas ledning fått i uppgift att ta fram ska ligga till grund för om de tre polisstyrelserna efter nyår kommer att påbörja en utredning kring vad ett samarbete skulle innebära. Redan nu har polismyndigheterna bestämt sig för att påbörja samarbete kring bland annat radiokommunikation och kriminalteknisk verksamhet.