Dålig kunskap om regler

Många husägare vet inte vilka regler som gäller när man installerar nya uppvärmingsanläggningar.
Det är Blekinge länsförsäkringsbolag som nu går ut och varnar alla husägare. Om man i samband med till exempel en brand inte har ett giltigt tillstånd och intyg på att anläggningarna är kontrollerade kan man bli helt utan ersättning från försäkringsbolaget. Enligt Mats Svensson, skadegruppchef på Blekinge länsförsäkringsbolag, är det tråkigt om människor blir ekonomiskt lidande bara för att de inte känner till reglerna.