Kritik om utsläpp av avloppsvatten

En av de höga cheferna på det kommunala bolaget Sölvesborgs energi och vatten kritiserar kommunen för att förorena Sölvesborgsviken.
Entreprenadchefen Tord Nilsson har vid flera tillfällen anmält till miljö- och byggnämden att förorenat dagvatten under flera år har släppts ut i viken. I det senaste brevet skriver han bland annat att flera kubikmeter olja runnit ut i viken och att det trots sanering fortfarande luktar starkt av oljan. Tord Nilsson skriver också att kommunen med enkla medel skulle kunna rena vattnet med hjälp av dammar. - Nu när Sölvesborgsviken föreslås tillhöra natura 2000 med särskilda fågeldirektiv kan jag inte acceptera det här, säger han.