Centern protesterar mot tullneddragning

Regering och riksdag måste utreda vilka konsekvenser de planerade neddragningarna av tullen får, det kräver Centern.
De planerade neddragningarna av tullen i sydöstra regionen har fått centern i Blekinge och Kronoberg att agera tillsammans. Det finns ingen logik bakom dom föreslagna neddragningarna, anser centern, som nu kräver att frågan prövas i riksdagen.