Ingenjörer från Blekinge söker sig utomlands

Intresset att söka sig utomlands för att få ett arbete har ökat kraftigt bland tekniker och ingenjörer den senaste tiden. Bara i september kom mellan 10 och 15 nyutexaminerade och ville söka jobb i utlandet.
Det är en spegling av den svenska arbetsmarknaden och nergången i både IT-branschen och den övriga industrin, säger Britt-Inger Olsson på Arbetsförmedlingen Utland i Blekinge. Många har förgäves sökt jobb i i Sverige i tre, fyra månader, och på varje jobb har det varit 700 - 800 sökande, berättar hon.