Ökad arbetsbörda på domstolarna

Domstolarna i Blekinge får allt mer att göra.
Under första halvåret 2003 har antalet mål hos både tingsrätt och länsrätt ökat markant. Och i nuläget finns inga tecken på att arbetsbördan för domstolarna kommer att minska. Tuffare ekonomiskt läge - Framförallt ökar ärenderna där folk inte kan betala för sig, säger Peter Rosén som är chef för domstolarna i Blekinge. Han tror att det är en spegling av det ekonomiska läget i samhället och ökningen av mål i rätten beror till stor del på att många människor har fått svårt att betala för sig. Markant ökning De så kallade tvistemålen står för den kraftigaste ökningen i år. Till och med augusti hade de målen ökat med drygt 20 procent. Förutom vårdnadstvister och skilsmässor, handlar tvistemålen om krav på betalningar. Även i länsrätten, där ökningen ligger på cirka 10 procent, handlar det mycket om folks ekonomi. Ofta då om vem som ska ha rätt till att få socialbidrag. Allt grövre brott Även brottmålen, till exempel misshandel, hot och rån, har ökat något. Men här är det framförallt märkbart med en förändring i graden av de olika brotten. - Brottmålen har blivit allt tyngre. Bara det senaste året har länets domstolar haft hand om åtskilliga grova våldsbrott, säger Peter Rosén. Han ser också att antalet smugglingsmål med exempelvis narkotika ökat. Mindre tid för fördjupning Peter Rosén har jobbat inom domstolsväsendet i många år och han ser stor skillnad på hur arbetssituationen för dom anställda förändrats. - Jag har den bestämda uppfattningen att bland andra domare hade mer tid för eftertanke och mer tid för att fördjupa sig i målen för 10-20 år sedan jämfört med idag, säger Peter Rosén.