Buskörning på Bredåkrakyrkogård

Buskörning på kyrkogården i Bredåkra utanför Ronneby blir ett alltmer påtagligt problem.
För ett tag sedan for en bil rakt på en grav. - Det är bara tur att det inte inträffat en olycka. Så här får det inte fortsätta, säger enhetschef P G Åkesson. Idag är reglerna i Bredåkra sådana att grinden till kyrkogården alltid ska hållas öppen, detta för att den som har tillstånd att köra in ska kunna göra det. Tillstånd har exempelvis den som är rörelsehindrade. Enligt blt tvingas nu P G Åkesson överväga om grinden till kyrkogården framöver ska hållas stängd.