Länsstyrelsen kritisk till tullbesparingar

Länsstyrelsen i Blekinge ställer sig i ett yttrande till Tullverket kritisk till tullens planerade neddragningar.
Länsstyrelsen skriver i yttrandet att Blekinge i framtiden kommer att ha en ökande handel med omkringliggande länder både inom och utom EU, och att det kommer att öka färjetrafiken i länets hamnar. Något som också kan föra med sig en ökad brottslighet. Länsstyrelsen tycker därför inte att tullens neddragningar i Blekinge går i linje med tullens mål att verka för en effektiv handel och en väl fungerande brottbeskämpning. Dessutom skriver Länsstyrelsen att Blekinge i framtiden kan riskera ökad arbetslöshet och utflyttning när staliga verksamheter som Tullen och Polisen omorganiserar och minskar sin personal i länet.