Högre kostnad för läkarbesök nästa år

Patientavgifterna kommer troligen att höjas nästa år i Blekinge. I landstingets budgetberedning föreslås bland annat en höjning av kostnaden vid läkarbesök.
För besök hos primärvården höjs avgiften enligt förslaget från 100 till 120 kronor och för besök på sjukhus från 200 till 250 kronor. Däremot kommer vården för barn och ungdom samt mammografin även i fortsättningen vara avgiftsfri enligt förslaget. Avgiftshöjningen är ett förslag som kommit från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänstern och som först måste antas av landstingsfullmäktige i slutet av november. Men att det blir en höjning är ganska klart eftersom de borgerliga partierna tidigare velat höja avgifterna.