Förslag till ny minerrallag möter kritik

-Vi är som markägare fortfarande maktlösa. Det säger talesmannen för Aktionsgruppen för en rättvis minerallag, ARM, Adriaan Muller i Tingsryd.
Det lagförslag som väntas efter nyår är en stor besvikelse, säger Muller. Det är den så kallade Bergstaten som även i fortsättningen ska ge tillstånd till letning efter och brytning av mineraler. Men enligt lagförslaget ska Bergstaten ha närmare kontakt med länsstyrelserna för att ta större hänsyn till natur och kulturmiljön. Dessutom ska alla markägare i ett koncessionsområde få en ersättning på två promille av mineralens värde per år. Adriaan Muller säger att denna ersättning bara är en bråkdel av mineralernas verkliga värde.