Ungdomar blir vuxna senare än förr

Det tar längre tid att bli vuxen idag än förr, det visar en undersökning där bland annat blekingeungdomar deltagit.
Undersökning som gjorts vid Växjö universitet visar att det som kännetecknade en vuxen förr inte gäller nu, åtminstone inte i ungdomars ögon. Kriterier som gällde förr var att vara konfirmerad, att kroppen vuxit färdigt och att man blivit myndig. Idag gäller istället ekonomiskt oberoende, egen bostad och därmed frihet att styra sitt eget liv. En av orsakerna till att ungdomen förlängts är att det idag är vanligt att studera länge, enligt forskaren Mats Trondman, som lett studien. 18-åringar från 30 sydsvenska kommuner i Blekinge,Kalmar och Kronobergs län har deltagit i undersökningen.