Två vindkraftverk planeras på Sturkö

Företaget Eolus Vind AB vill bygga två vindkraftverk på Sturkö utanför Karlskrona.
Företaget har redan pratat med Länsstyrelsen, kommunen och dom närmast berörda. Ärendet ska nu lämnas till miljö- och byggnadsnämden för att dom ska bedömma hur dom planerade vindkraftverken kan påverka miljön på Sturkö. Kommunens miljöinspektör och kommuneklog har redan i ett yttrande skrivit att två vindkraftverk kommer att påverka miljön betydligt och föreslår att företaget tittar närmare på möjligheten med ett större vindkraftverk istället för två små.